fredag 9 mars 2012

Solnasägner

Om din ovän förarga dig - ge en robotmask som låter och går på batteri till hans barn. (gammalt solnaordspråk)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar